Nová Ves pod Pleší schválila příspěvek na školné v Mateřské škole Včelka