Nová mateřská škola Včelka vznikla v oblasti Včelník v Nové Vsi pod Pleší a byla slavnostně otevřena 1.9.2021.

V přízemí zcela nové budovy jsou dvě třídy po 15 dětech. Dětem je v každé třídě k dispozici herna, šatna, umývárna a WC. MŠ má svojí zahradu s herními prvky přímo u školky. V docházkové vzdálenosti se nachází les pro krásné procházky. U MŠ je zajištěno parkování. Školka se nachází u zastávky autobusu č. 488.

Mateřská škola je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Probíhá v ní plnohodnotný vzdělávací program jako ve státní školce včetně předškolní výchovy.

Vzdělávací program je doplněn mnohými akcemi a kroužky rozšiřující dopolední i odpolední program.

Mateřská škola Včelka je zapojena do programů Celé Česko čte dětem (program Povídej a Přečti), Mezi námi (setkávání se seniory), Digitalizace mateřských škol z MŠMT. V rámci prevence se zaměřujeme na logopedické aktivity, dále spolupracujeme s Městskou policií, místními hasiči, dentální hygienistkou. Pravidelně do naší MŠ dochází canisterapeutický pes s terapeutem.

Naše Mateřská škola má bohaté zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školce pracují kvalifikované asistentky pedagoga na základě přiřazených podpůrných opatření pro děti se SVP.
V rámci sítě Firemních školek se účastníme společných sportovních her a Teribear běhu. Více informací naleznete
 zde.

Celodenní strava je dovážena od dodavatele dětské stravy. 

Provozní doba od 7:00 do 16:30 je celoroční, kromě víkendů a svátků. Mateřská škola je určena pro děti od 2 do 6 let. Celková kapacita 30 dětí.

Těšíme se na Vás.

Jak to u nás vypadá

Co dětem nabízíme

 • ⇒ Respektujeme individualitu každého dítěte
 • ⇒ Využíváme situací, které se v průběhu dne ve školce vyskytnou a poskytují dítěti vzory chování, postojů (situační učení)
 • ⇒ Učitelka je stále mezi dětmi, během dne je jejich průvodcem, který probouzí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat
 • ⇒ Vytváříme podmínky pro individuální či skupinové činnosti
 • ⇒ Dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených činností
 • ⇒ Při plánování vycházíme ze Školního vzdělávacího plánu dle RVP PV, z evaluačních činností, z potřeb, zájmů a nápadů dětí i jejich rodičů

Akce školky

 • ⇒ Seznamujeme děti s anglickým jazykem
 • ⇒  Uskutečňujeme kroužek dramatizace a pohybový kroužek
 • ⇒ Setkáváme se pravidelně se seniory díky projektu „Mezi námi“
 • ⇒ Jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“
 • ⇒ V zimě si užíváme díky projektu Hravé lyžování
 • ⇒  Uskutečňujeme pravidelné canisterapeutické lekce
 • ⇒ V létě jezdíme plavat do plavecké školy Betynka
 • ⇒ Zveme do školky divadla, planetárium, zubní prevenci, foniatričku, hasiče, policii, psovody, a další
  Úřední hodiny v MŠ každou středu od 12:30 do 14:00 hodin.

Náš hlavní partner

Partnerem projektu Mateřské školy Včelka je společnost Palazzio s.r.o., která s výborným nápadem vybudování mateřské školy v oblasti Včelník v Nové Vsi pod Pleši přišla. Je také investorem a realizátorem stavby.

Tato společnost realizuje i další projekty v oblasti sociální vybavenosti v této lokalitě (např. bistro) a další plánuje. Společnosti Palazzio tedy patří velké poděkování za tuto záslužnou činnost.

Co dětem nabízíme

Aby vám nic z naší školky neuteklo, přihlašte se k odběru novinek a budeme vám je rádi zasílat emailem.

Kalendář akcí

Řekli o nás