Nová mateřská škola Včelka vznikla v oblasti Včelník v Nové Vsi pod Pleší a byla slavnostně otevřena 1.9.2021.

V přízemí zcela nové budovy jsou dvě třídy po 15 dětech. Dětem je v každé třídě k dispozici herna, šatna, umývárna a WC. MŠ má svojí zahradu s herními prvky přímo u školky. V docházkové vzdálenosti se nachází les pro krásné procházky. U MŠ je zajištěno parkování. Školka se nachází u zastávky autobusu č. 488.

Mateřská škola je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Probíhá v ní plnohodnotný vzdělávací program jako ve státní školce včetně předškolní výchovy.

Vzdělávací program je doplněn mnohými akcemi a kroužky rozšiřující dopolední i odpolední program.

Mateřská škola Včelka je zapojena do programů Celé Česko čte dětem (program Povídej a Přečti), Mezi námi (setkávání se seniory), Digitalizace mateřských škol z MŠMT. V rámci prevence se zaměřujeme na logopedické aktivity, dále spolupracujeme s Městskou policií, místními hasiči, dentální hygienistkou. Pravidelně do naší MŠ dochází canisterapeutický pes s terapeutem.

Naše Mateřská škola má bohaté zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školce pracují kvalifikované asistentky pedagoga na základě přiřazených podpůrných opatření pro děti se SVP.
V rámci sítě Firemních školek se účastníme společných sportovních her a Teribear běhu. Více informací naleznete
 zde.

Celodenní strava je dovážena od dodavatele dětské stravy. 

Provozní doba od 7:00 do 17:00 je celoroční, kromě víkendů a svátků. Mateřská škola je určena pro děti od 2 do 6 let. Celková kapacita 30 dětí.

Těšíme se na Vás.

Jak to u nás vypadá

Co dětem nabízíme

> respektujeme individualitu každého dítěte.

> připravujeme dětem rozmanité činnosti založené na přímých zážitcích tak, aby si mohly volit to, co je zajímá ( prožitkové učení )

> využíváme situací, které se v průběhu dne ve školce vyskytnou a poskytují dítěti vzory chování, postojů ( situační učení )

> učitelka je stále mezi dětmi, během dne je jejich průvodcem, který probouzí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat

> vytváříme podmínky pro individuální či skupinové činnosti

> dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených činností

> při plánování vycházíme ze Školního vzdělávacího plánu dle RVP PV, z evaluačních činností, z potřeb, zájmů a nápadů dětí i jejich rodičů

> seznamujeme děti s anglickým jazykem

> provozujeme kroužek logopedie

> jsme zapojeni do mezigeneračního projektu „Mezi námi“

> jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“

> jsme zapojeni do projektu Hravého lyžování

> uskutečňujeme pravidelné canisterapeutické lekce

  Úřední hodiny v MŠ každou středu od 12:30 do 14:00 hodin.

Náš hlavní partner

Partnerem projektu Mateřské školy Včelka je společnost Palazzio s.r.o., která s výborným nápadem vybudování mateřské školy v oblasti Včelník v Nové Vsi pod Pleši přišla. Je také investorem a realizátorem stavby.

Tato společnost realizuje i další projekty v oblasti sociální vybavenosti v této lokalitě (např. bistro) a další plánuje. Společnosti Palazzio tedy patří velké poděkování za tuto záslužnou činnost.

Co dětem nabízíme

Aby vám nic z naší školky neuteklo, přihlašte se k odběru novinek a budeme vám je rádi zasílat emailem.

Kalendář akcí