Slide

Nová mateřská škola Včelka vznikla v oblasti Včelník v Nové Vsi pod Pleší a byla slavnostně otevřena 1.9.2021. V přízemí zcela nové budovy jsou dvě třídy po 15 dětech. Dětem je v každé třídě k dispozici herna, šatna, umývárna a WC. MŠ má svojí zahradu s herními prvky přímo u školky. V docházkové vzdálenosti se nachází les pro krásné procházky. U MŠ je zajištěno parkování. Školka se nachází u zastávky autobusu č. 488. Školka je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže bude poskytovat plnohodnotný vzdělávací plán jako ve státní školce včetně předškolní výchovy. Po adaptaci dětí připravujeme řadu kroužků a akcí. MŠ bude zapojena do projektů např. Celé Česko čte dětem, Program povídej či přečti se seniory a další, které v rámci sitě Firemní školky máme. Již jsme navázali kontakty s místními hasiči, o.p.s Magdaléna pro společné akce. Celodenní strava je dovážena od dodavatele dětské stravy a bude doplněna o produkty z Ekofarmy Kosařův mlýn a bezlepkové pekárny ALMAGRANA .

Provozní doba je od 7:00 do 17:00 je celoroční, kromě víkendů a svátků. Mateřská škola je určena pro děti od 2 do 6 let. Celková kapacita 30 dětí.

Těšíme se na Vás.

Jak to u nás vypadá

Co dětem nabízíme

> respektujeme individualitu každého dítěte.

> připravujeme dětem rozmanité činnosti založené na přímých zážitcích tak, aby si mohly volit to, co je zajímá ( prožitkové učení )

> využíváme situací, které se v průběhu dne ve školce vyskytnou a poskytují dítěti vzory chování, postojů ( situační učení )

> učitelka je stále mezi dětmi, během dne je jejich průvodcem, který probouzí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat

> vytváříme podmínky pro individuální či skupinové činnosti

> dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených činností

> při plánování vycházíme ze Školního vzdělávacího plánu, z evaluačních činností, z potřeb, zájmů a nápadů dětí i jejich rodičů

> seznamujeme děti s anglickým jazykem

> jsme zapojeni do mezigeneračního projektu „Mezi námi“

> jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“

  Úřední hodiny v MŠ každý čtvrtek od 12:30 do 14:30 hodin.

Náš hlavní partner

Partnerem projektu Mateřské školy Včelka je společnost Palazzio s.r.o., která s výborným nápadem vybudování mateřské školy v oblasti Včelník v Nové Vsi pod Pleši přišla. Je také investorem a realizátorem stavby.

Tato společnost realizuje i další projekty v oblasti sociální vybavenosti v této lokalitě (např. bistro) a další plánuje. Společnosti Palazzio tedy patří velké poděkování za tuto záslužnou činnost.

Co dětem nabízíme

Aby vám nic z naší školky neuteklo, přihlašte se k odběru novinek a budeme vám je rádi zasílat emailem.

Kalendář akcí